bekijk nieuwsarchief >>

Nieuwe website voor Mozaïek Dommelvallei

Dommel

14-05-2020

InZicht heeft er net een fikse klus op zitten: een compleet nieuwe website voor Mozaïek Dommelvallei. We waren verantwoordelijk voor de informatiestructuur, de teksten, het grafisch ontwerp en de technische realisatie. Een en ander leidde tot een moderne site waarop projecten overzichtelijk zijn geordend. Hierop ontdekken bezoekers voortaan in een paar klikken wat Mozaïek Dommelvallei op diverse vlakken voor ze kan betekenen. Nieuwsgierig naar het resultaat? Klik hier.

Mozaïek Dommelvallei gaat over water in de breedste zin van het woord. In het initiatief zijn onder meer waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten actief. Zij ondersteunen projecten waarin water de economie en ecologie van Brabant versterkt. Denk aan de rol van water bij de herontwikkeling van oude industriegebieden. Aan de herinrichting van waterlopen in combinatie met toerisme en het afkoppelen van woonwijken. Of aan het opnieuw leven inblazen van oude watermolenlandschappen. Want deze idyllische en monumentale bakens in het Brabantse landschap hebben verrassend veel toekomst, zoals bij de aanpak van verdroging en wateroverlast of bij energieopwekking.

Van logo tot film

Mozaïek Dommelvallei mogen we al enkele jaren tot onze trouwe opdrachtgevers rekenen. Onze samenwerking startte met het ontwerpen van het logo. Ook de look & feel van het Uitvoeringsprogramma – dé handleiding van Mozaïek Dommelvallei – komt van onze hand, net zoals de vormgeving van de Position Paper waarvoor we ook de eindredactie verzorgden. Daarnaast ondersteunen we Mozaïek Dommelvallei bij de communicatiestrategie. Die is erop gericht initiatiefnemers (stichtingen, terreinbeheerders, gemeenten) van plannen en ideeën enthousiast te maken en te houden door ze met kennis en hand- en spandiensten te faciliteren. 

Verder organiseren we werkateliers om de kennis en betrokkenheid te vergroten rondom de Dommelvallei. Ook adviseren we initiatiefnemers van projecten bij het maken van filmpjes, bijvoorbeeld als het gaat om verhaalopbouw of spanningsboog. Eén van de films waarop we ons advies los lieten, is de zogenoemde ‘Position Movie Mozaïek Dommelvallei’ van Antonie van der Staak van Omroep Meierij.

 

Beeld: De Dommel bij Liempde. Foto: Martien Roestenburg

 

 

InZicht, bureau voor strategie, creatie en communicatie. Maakt inhoud zichtbaar.


Looeind 11, 5298 LX Liempde
Telefoon: 06-83246226 / 0411-633149
E-mail: info@inzichtmaaktinhoudzichtbaar.nl


Privacyverklaring | © 2018 - 2022