bekijk nieuwsarchief >>

Carbon Valley gaat over... de bodem

Carbon Valley

10-02-2020

N-bemesting, niet-kerende grondbewerking, CO2-vastlegging in de bodem… Het is ingewikkelde materie over bodemproeven en andere onderzoeken. Een kolfje naar de hand van inZicht: we vertalen de resultaten in kernachtige, begrijpelijke taal en verpakken die in de digitale nieuwsbrief ‘Bodem in Balans’. Onze opdrachtgevers voor deze klus: Nationaal Landschap Het Groene Woud, het Louis Bolk Instituut en de Stichting Duinboeren.

De nieuwsbrief ‘Bodem in Balans’ is onderdeel van het Carbon Valley-project dat in 2017 van start ging. Melkveehouders, boomtelers en andere agrariërs lezen hierin de vorderingen die collega’s maken bij het verhogen van het organische stofgehalte in hun weidebodems. Dat betekent voor de teksten: veel complexe scheikundige informatie zo vertalen dat ook alfa’s de materie begrijpen. Ook staan er interviews in van ondernemers en boeren die aan de slag zijn gegaan met deze manier van bodemverbetering. Nieuwsgierig naar ‘Bodem in Balans’? Klik hier voor de laatste uitgave.

Over Carbon Valley

In het project Carbon Valley werken melkveehouders en boomtelers uit Het Groene Woud, Agro As de Peel en andere Brabantse gebieden op hun bedrijven aan het verhogen van het organische stofgehalte (carbon) in hun bodem. Waardevol, want een bodem met veel organische stof houdt beter water vast, voedt het bodemleven en zorgt voor een hogere gewasproductie. Daarnaast leidt opslag van koolstof in de bodem tot vermindering van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dus het is ook beter voor het klimaat.

Het Carbon Valley-project is een initiatief van Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut. Zij voeren het project samen met Het Groene Woud uit.

InZicht, bureau voor strategie, creatie en communicatie. Maakt inhoud zichtbaar.


Looeind 11, 5298 LX Liempde
Telefoon: 06-83246226 / 0411-633149
E-mail: info@inzichtmaaktinhoudzichtbaar.nl


Privacyverklaring | © 2018 - 2022